Avainsana: ulos

https://www.youtube.com/watch?v=hCRDskZrUMU#t=29